Teknik – bättre och lättare

”Att teknik är här och nu för att göra livet bättre och lättare.” Bruna
 
Fem elever genomför ett uppdrag på en av sex stationer med TeknikspanarnaTeknikspanarna kom till vår skola för att se vad vi kunde om teknik och för att lära oss om teknik. Vi delades upp i olika grupper. Därefter fick vi genomföra uppdrag på sex olika stationer. Det handlade om att designa en bil som skulle åka i Afrikas öken  till att hitta på nya smarta lösningar på hur man ska ta hand om sopor. På en station fick vi para ihop rätt ritning och beskrivning med rätt uppfinning. Vi fick också svara på frågor och lära oss om den teknik som finns i hemmet. Rymden och rymdteknik var toppen!
 
”Bilen behöver inte vara snygg. Den måste vara en bra bil.” Ahn
”Teknik kan vara en dator. Det kan också vara en stol.” Paulina
”Förr i tiden vägde en telefon 40 kg.” Antonio
”Det är bara en svensk som har åkt till rymden.” Therese