Om oss

Klass 3a och 3b på Sofielundsskolan i Malmö syr tillsammans en nalle, som ska skickas iväg på en upptäcksfärd genom Sverige i ett egentillverkat hus. Vi vill berätta om oss, vår skola och stad, och vill i utbyte lära känna nya platser och skolbarn i Sverige genom nallens slumpmässiga färd.

Laget består av två klasser i årskurs 3 på Sofielundsskolan i Malmö. Vi är 31 elever och 4 lärare. Det är vår slöjdlärare Barbro Cronberg som gav oss idén till projektet. Vi har precis börjat med ämnet slöjd i skolan.

Vårt syfte med projektet är:

  • att främja samarbete och arbeta ämnesövergripande i skolan
  • att förmedla kunskap om oss, vår skola och stad
  • att omsätta en idé till handling som ska leda till socialt och kulturellt utbyte med andra

Vår blogg vänder sig främst till skolelever i årskurs 3 och 4 som nallen möter på sin färd genom Sverige. Förhoppningen är också att andra skolor ska kunna ta del av äventyret. Vi hoppas att barn runt om i landet får nys om nallens framfart och skickar meddelande som ska locka den till just deras skola.

Nalleresan och läroplanen

Projektet ”Nalleresan” har flera kopplingar till den nya läroplanen som togs i bruk under 2011 och ska i enlighet med skolans uppdrag och värdegrund ”[f]rämja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse” (Lgr11, s. 7 och 9):

  • Medvetenhet om det egna och delaktigheten i det gemensamma kulturarvet ger en trygg identitet som är viktig att utveckla tillsammans med förmågan att förstå och leva sig in i andras villkor och värderingar.
  • Språk, lärande och identitetsutveckling är nära förknippade. Genom rika möjligheter att samtala, läsa och skriva ska varje elev få utveckla sina möjligheter att kommunicera och därmed få tilltro till sin språkliga förmåga.

Genom projektet ska vi utveckla våra svenskkunskaper genom att öva oss på att skriva blogginlägg där vi ska tänka på syfte, mottagare och innehåll. Detta innefattar även att använda oss av ett korrekt och varierat språk. Vi ska lära oss att söka information från olika källor och kunna värdera den information vi finner.

I arbetet med att tillverka nallen och huset har vi fått en första inblick i ämnet slöjd. Vi har lärt oss namnen på olika redskap och verktyg och hur dessa används på ett säkert och lämpligt sätt. Vi har tillsammans kommit överrens om nallens och husets färger genom diskussioner och omröstningar. I undervisningen har vi med läraren utväderat arbetsgången och har därigenom bekantat oss med slöjdspecifika termer.

Slöjdläraren Barbro Cronberg är ansvarig administratör för webbplatsen. Hon har gett sidan dess struktur och uppmanat oss till att skriva de inledande texterna om klasserna, skolan och staden Malmö. Hon har även poängterat vikten av att respektera och förhålla sig på ett korrekt sätt till hämtat material, både texter och bilder. När vi använder andras bilder har vi fått upphovsmannens tillstånd. Om inget annat anges tillhör bilderna webbplatsen nalleresan.se. Fråga oss först innan ni använder våra bilder.

I fortsättningen är det upp till oss elever att hålla bloggen levande och intressant för nallemottagare och andra besökare. Naturligtvis med hjälp av och påhejade av våra lärare. Det är fritt för alla att kommentera inlägg, men Barbro måste först godkänna dem innan de visas på bloggen.

Det är självklart att vi vill vinna ett pris! Vi är flickor och pojkar som på ett engagerat och glädjefyllt sätt har enats i arbetet med att sy en nalle och bygga ett hus. Nu har vi modet att skicka iväg en omtyckt vän på ett långt och viktigt uppdrag genom Sverige. Den absoluta vinsten är alla de barn och platser som vi kommer till att möta genom nallen. Lyckan blir fullständig när den återvänder till oss igen!

Tack till alla er som deltager och hjälper oss att genomföra denna nalleresa!